Zużyte pierścienie tłokowe i uszczelniacze

Tak samochod kopci przepalajac olej przy zuzytych pierscieniach tlokowych i uszczelniaczach zaworowych.